DISCLAIMER: Dit geldt alleen voor mensen met verder een goede gezondheid, dus mensen die bv geen schildklier problemen hebben, geen medicijnen slikken waar men van aankomt of andere dingen die het gewicht beïnvloeden. Die mensen moeten zich altijd bij de huisarts melden.


Ik ben geen arts, noch pseudo-arts en ik stel geen diagnoses of voer geen medische of pseudo-medische handelingen uit. Ik geef geen adviezen omtrent medicijngebruik! Consulteer uw arts betreffende de toepasbaarheid van adviezen of aanbevelingen.

>